Lớp phủ sàn cho nội thất được phân loại trong các lớp được gọi là tiện ích theo ISO 10674, ghi nhãn khu vực ứng dụng của một loại sàn nhất định. Có các lớp tiện ích từ 21 đến 23 và 31 đến 34, phân biệt giữa các khu vực ứng dụng, khu dân cư và khu thương mại trực tuyến – với mức độ sử dụng vừa phải, bình thường và nặng. Phân loại theo lớp tiện ích nhằm tạo điều kiện cho người tiêu dùng và nhà chế tạo lựa chọn sàn cho khu vực ứng dụng phù hợp. Để đảm bảo ghi nhãn thống nhất, lớp tiện ích được hiển thị với chữ tượng hình được tiêu chuẩn hóa.