Sàn gỗ công nghiệp EGGER đã được trao tặng bởi tạp chí DIY của Đức “He Hewerwerker Praxis”! 

Tạp chí đã kiểm tra Sàn gỗ  EGGER  Aqua +  của chúng tôi và rất vui mừng với kết quả!

Tạp chí DIY và Tạp chí Heimwerker Praxis  đã chọn hai sản phẩm từ loạt sản phẩm của chúng tôi và đưa chúng vào kiểm tra rất kỹ lưỡng. Các sản phẩm thử nghiệm – Sàn gỗ EGGER của chúng tôi  đã xuất sắc trong quá trình thử nghiệm.

Nhà thiết kế nội thất đã sử dụng Sàn gỗ công nghiệp Egger Halifax Oak EHC011   để thử nghiệm xem có sự khác biệt nào không. Thật ngạc nhiên, các chuyên gia về sàn của Heimwerker Praxis đặc biệt ấn tượng bởi sự cách âm và cách nhiệt của Sàn gỗ công nghiệp Egger.

Sản phẩm thử nghiệm thứ hai, Sàn gỗ tự nhiên EGGER HOME,  Sàn gỗ công nghiệp Egger Natural Creston Oak EHL106 , cũng đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra độ cứng và nhận được con dấu chất lượng tốt nhất của năm 2019 từ Heimwerker-Praxis. Natural Creston Oak, với trang trí rất có cấu trúc và tông màu nâu tự nhiên, đã chiến thắng các chuyên gia về sàn của tạp chí DIY cả về mặt trực quan và khi nói đến chức năng. Cũng giống như các kiểu dáng khác từ dòng sản phẩm Sàn gỗ Egger Pro Aqua + của chúng tôi, sản phẩm thử nghiệm đã đạt được điểm nhờ khả năng chống nước và độ bền. Vì những lý do này, tạp chí DIY đã đánh giá sàn gỗ EGGER là một trong những sản phẩm tốt nhất năm 2019!

Khám phá các kiểu dáng thú vị khác và các đặc tính đặc biệt của sàn gỗ EGGER Aqua + laminate chịu nước của chúng tôi

EGGER Flooring receives awards!

EGGER Flooring has been awarded by the German DIY magazine “Heimwerker Praxis”! The magazine examined our EGGER HOME Comfort Flooring and the EGGER HOME Aqua+ Laminate Flooring and was thrilled with the results!

The DIY and test magazine “Heimwerker Praxis” selected two products from our comprehensive range of products and subjected them to a thorough use test. The test products – our EGGER HOME Comfort Flooring and the water-resistant EGGER HOME Laminate Flooring – excelled during the test.

The EGGER HOME Comfort Flooring with the decor Halifax Oak EHC011 received a 1.4 grade after the test thanks to its appearance and to its functionality. The flooring specialists of Heimwerker Praxis were particularly impressed by the sound and heat insulation of the Comfort Flooring.

The second test product, EGGER HOME Laminate Flooring Natural Creston Oak EHL106, also passed all hardness tests and received the “Best of 2019” quality seal from Heimwerker-Praxis. The Natural Creston Oak, with its very structured decor and its natural brown tone, won over the flooring experts of the DIY magazine both visually and when it came to functionality. Just like other decors from our Aqua+ Laminate range, the test product gained points thanks to its water resistance and robustness. For these reasons, the DIY magazine counts EGGER Laminate Flooring as one of the best of 2019!